Algemene voorwaarden durftegaan.nl

Tijdelijke voorwaarden covid-19.

Wanneer je je inschrijft voor een workshop, training of themareis, kan DurfTeGaan, indien Covid-19 nog van toepassing is, vragen om een negatieve covid-19 PCR-test en- of een geldig vaccinatiebewijs.

Inschrijven via de website, e-mail, telefonisch, Whatsapp of sociale media

Als je je inschrijft voor een workshop, training of themareis, is je aanmelding bij Durf te gaan definitief. Je wordt dan gebeld voor verdere informatie en de betalingsprocedure. Voor aanmeldingen via de website krijg je een bevestiging mail toegestuurd. Je ontvangt van ons ook de informatiebrief en de factuur.

We besteden voortdurend veel zorg en aandacht aan de samenstelling van onze Durf te gaan website. Het is echter altijd mogelijk dat de informatie die op deze site staat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Alle prijzen en informatie die je ziet op de website is daarom altijd onder voorbehoud. De prijs die op je factuur staat is de juiste prijs.

Toepassing Algemene Voorwaarden

Of je inschrijft via internet of met je telefoon, in alle gevallen verbind je je aan de Algemene Voorwaarden op deze pagina’s en ben je verplicht tot betaling van het volledige tarief.

Aantal beschikbare plekken

Omdat we bij onze workshops, trainingen en tijdens onze themareizen bewust in kleine groepen werken zijn de beschikbare plaatsen beperkt. We adviseren wij je daarom zo snel mogelijk in te schrijven. Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Tarieven

Alle prijzen zijn terug te vinden op onze website. De tarieven bij Durf te gaan zijn inclusief 21% en 9% BTW voor particulieren en exclusief 21% en 9% BTW voor bedrijven.

Betalen

Zodra wij je gebeld hebben, na je aanmelding, sturen wij je een betaalverzoek. Voor een workshop sturen wij een betaalverzoek voor het gehele bedrag en voor de themareis sturen wij een betaalverzoek van 50% van het totaalbedrag. Deze bedragen dien je direct te betalen om verzekerd te zijn van je plek. Bij een themareis dient het restbedrag betaald te worden 14 dagen na ontvangst van het factuur.

Niet op tijd betaald

Wanneer de betaling van de factuur niet tijdig gedaan wordt kunnen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.

Deze kosten zijn conform de WIK(Wet Incasso Kosten)

De kosten worden op de volgende manier berekend:

15% over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-

10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering

5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering

Mocht de betaling van het factuurbedrag en extra kosten uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen.

Alle kosten van dit proces die door Durf te gaan worden gemaakt, vallen dan voor de rekening van de Deelnemer.

Bij niet op tijd betaalde en/of niet correcte betaling, mag Durf te doen de reservering annuleren en/of verplaatsen naar een andere datum.

Het niet betalen van de facturen ontslaat de deelnemer nimmer van zijn betalingsverplichting.

Je gezondheid als deelnemer

Als deelnemer verklaar je dat je voor zover je weet in goede psychische en lichamelijke gezondheid verkeert. Je maakt melding van eventuele beperkingen.

Je bent hier als deelnemer altijd zelf verantwoordelijk voor.

Als er in je psychische en/of lichamelijke gezondheid iets verandert, zal je dit direct melden aan Antoinette Dijkstra en/of Marion Lutke

Antoinette Dijkstra en Marion Lutke van Durf te gaan zijn nooit verantwoordelijk voor welk lichamelijk, persoonlijk of psychisch letsel dan ook, dat ontstaat als gevolg van het deelnemen aan

workshops, trainingen of themareizen die worden aangeboden door www.durftegaan.nl

Afmelden

Als je je afmeldt voor een workshop of reis geldt het volgende:

  • Er kan geen restitutie van het betaalde bedrag plaatsvinden. Voor de reis, adviseren wij je daarom een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij afmelding voor persoonlijke coaching geldt:

  • Minimaal 48 uur van tevoren, anders worden de volledige kosten in rekening gebracht

Voorwaarden afmelden intake gesprek individuele coaching:

  • Het vooruitbetaalde bedrag voor de intake wordt niet terugbetaald. De intake kan wel verzet worden.

Als wij annuleren

Bij minder dan 4 deelnemers voor een workshop of training of door ziekte van één van ons of door overmacht, wordt er een andere datum gekozen.

Voor onze themareizen geldt dit ook. Daarvoor geldt wel een minimum van 6 deelnemers.

Vertrouwelijk

Alle informatie die je deelt tijdens een workshop, training of themareis en bij persoonlijke coaching bij Durf te gaan is strikt vertrouwelijk. Als we iets willen delen bijvoorbeeld voor de website of voor de (sociale) media zullen we je daar, als deelnemer ,expliciet toestemming voor vragen

We willen je erop attenderen dat Durf te gaan niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de andere deelnemers ineen workshop, training of tijdens een themareis.

Aansprakelijkheid

Als de workshops, trainingen van Durf te gaan worden gegeven op een niet eigen locatie is Durf te gaan niet verantwoordelijk voor schade, kwijtraken of diefstal van spullen van de deelnemers. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor haar/zijn eigen spullen.

Dit geldt ook voor de locaties waar we verblijven tijdens onze themareizen.